Cea de-a XIII-a ediție a Concursului Național de Interpretare Muzicală “ Pe Aripile Sunetului” se va desfășura în format FIZIC,  în perioada 1 – 2  Aprilie 2023 începând cu ora 10:00, în incinta  Ateneului , strada Ion Creangă nr. 14, Iași.

“Pe Aripile Sunetului” este un concurs deschis tuturor tinerilor talentaţi de orice naţionalitate, cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani. Concursul se va desfăşura: – pe categorii : în funcţie de nivelul de pregătire, – pe secţiuni : în funcţie de anul naşterii.

Condiţii generale:

1.Secţiunea Pian și Pian duet:

Repertoriul va conţine una sau două piese la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 8 minute. Nu sunt interzise reducţiile. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Ordinea prezentării lucrărilor din program  este  la libera alegere a fiecărui candidat. Repertoriul ales va fi prezentat din memorie şi fără repetiţii. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent. Participanţii se pot înscrie online la adresa de Email: contact@pearipilesunetului.ro, în perioada  1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

2.Secţiunea chitară:

Repertoriul va conţine una sau două piese la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 8 minute. Nu sunt interzise reducţiile. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Ordinea prezentării lucrărilor din program  este  la libera alegere a fiecărui candidat. Repertoriul ales va fi prezentat din memorie şi fără repetiţii. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent. Participanţii se pot înscrie online la adresa de Email: contact@pearipilesunetului.ro, în perioada  1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

3.Secţiunea canto muzică uşoară:

Repertoriul va conţine o singură piesă la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 4 minute. Nu sunt interzise colajele. Candidatul trebuie să trimită pe adresa oficială a concursului contact@pearipilesunetului.ro negativul piesei interpretate în concurs în format mp3. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent. Participanţii se pot înscrie online la adresa de E-mail: contact@pearipilesunetului.ro , în perioada 1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

4.Secţiunea canto clasic:

Repertoriul va conţine una sau două piese la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 8 minute. Nu sunt interzise reducţiile. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Ordinea prezentării lucrărilor din program  este  la libera alegere a fiecărui candidat. Repertoriul ales va fi prezentat din memorie şi fără repetiţii. Asigurarea profesorilor corepetitori le revine în totalitate participanţilor. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent.  Participanţii se pot înscrie online la adresa de Email: contact@pearipilesunetului.ro , în perioada  1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

5.Canto muzică populară:

Repertoriul va conţine o singură piesă la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 4 minute. Nu sunt interzise colajele. Candidatul trebuie să trimită pe adresa oficială a concursului contact@pearipilesunetului.ro negativul piesei interpretate în concurs în format mp3. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent. Participanţii se pot înscrie online la adresa de E-mail: contact@pearipilesunetului.ro , în perioada 1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

6.Secţiunea vioară:

Repertoriul va conţine una sau două piese la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 8 minute. Nu sunt interzise reducţiile. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Ordinea prezentării lucrărilor din program  este  la libera alegere a fiecărui candidat. Repertoriul ales va fi prezentat din memorie şi fără repetiţii. Asigurarea profesorilor corepetitori le revine în totalitate participanţilor. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent.  Participanţii se pot înscrie online la adresa de Email: contact@pearipilesunetului.ro , în perioada  1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

7.Secţiunea suflători:

Repertoriul va conţine una sau două piese la alegere din literatura muzicală, cu o durată maximă de 8 minute. Nu sunt interzise reducţiile. Programul prezentat de candidat în fişa de înscriere rămâne definitiv şi nu poate fi modificat ulterior. Ordinea prezentării lucrărilor din program  este  la libera alegere a fiecărui candidat. Repertoriul ales va fi prezentat din memorie şi fără repetiţii. Asigurarea profesorilor corepetitori le revine în totalitate participanţilor. Candidaţii sunt rugaţi să se încadreze în limita maximă a duratei de timp acordată pentru fiecare categorie în parte. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, pentru fiecare categorie în parte. Se vor acorda Premii de Excelentă, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiuni şi Diplome de participare, de merit şi de muzicalitate. Chetuielile de transport, cazare, masa vor fi suportate de către concurent.  Participanţii se pot înscrie online la adresa de Email: contact@pearipilesunetului.ro , în perioada  1 – 26 Martie 2023.

Juriul şi programul de desfășurare a concursului vor fi anunţate pe pagina oficială de Facebook – facebook.com/pearipilesunetului.ro – cu trei zile înainte de începerea concursului.

 

Acte necesare înscrierii:

 

  1. Formular de înscriere tip (completat cu datele solicitate)
  2. Chitanţa doveditoare pentru plata taxei de înscriere
  3. Copie Xerox sau Scan al partiturilor
  4. Acordul de folosire a imaginii ( completat cu datele solicitate)
  5. Trimiterea negativului în format mp3 pe adresa de email a concursului: contact@pearipilesunetului.ro

Taxa de înscriere:

Taxa de înscriere la Concursul Naţional de Interpretare Muzicală “Pe aripile sunetului” pentru sectiunile: pian, chitară, canto clasic, canto muzică ușoară, canto muzică populară, vioară, suflători este de 130 Lei, iar pentru secțiunea pian – duet taxa de înscriere este de 150 Lei (75 Lei/pers.). Suma va fi trimisă în contul : “Pe Aripile Sunetului” S.R.L., deschis la ING Bank, Sector 1, Bucureşti, cod IBAN numărul: RO50INGB0000999912849601, C.U.I. 46726835.
În caz de neprezentare sau retragere din concurs, taxa de înscriere nu se va restitui.

Juriul concursului:

Juriul este compus din personalităţi consacrate ale vieţii muzicale româneşti şi profesori din liceele de artă şi şcolile populare de artă. Juriul poate decide interpretarea completă sau parţială a repertoriului de concurs. Deciziile juriului sunt irevocabile. La momentul înscrierii în concurs, candidaţii îşi vor da acceptul cu privire la prezentul regulament.

Persoană de contact pentru înscrieri:
Zaharia Alina – Director “Pe Aripile Sunetului”
Telefon: 0733.256.941
• E-mail: contact@pearipilesunetului.ro
• Web: pearipilesunetului.ro
• Facebook: facebook.com/pearipilesunetului.ro
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgVDsYt8L2z21KWvzaXK5yQ
• Relaţii suplimentare: de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 20:00

DIN MOMENTUL INSCRIERII PARTICIPANTII RESPECTA URMATORUL REGULAMENT

Director Artistic,

Alina Zaharia

REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta secţiune stabileşte condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabile tuturor participantilor la Concursul National de Interpretare Muzicală ” Pe Aripile Sunetului”.
Societatea “Pe Aripile Sunetului” S.R.L. (în continuare “Societatea” sau “Pe Aripile Sunetului” sau “Organizatorul”) prelucrează datele cu caracter personal preluate cu ocazia organizării Concursului National de Interpretare Muzicală ” Pe Aripile Sunetului” (în continuare “Concurs” sau “Eveniment”), în scopul si limitele necesare pentru buna desfăsurare a acestuia, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Scopul colectării și prelucrării datelor include, dar nu se limitează la: organizarea și desfăsurarea concursului, încadrarea participantilor la categoria de vârstă corespunzătoare, promovare și marketing pentru Concurs si Societate.
Societatea “Pe Aripile Sunetului” S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul persoanelor vizate, dacă sunt oferite voluntar, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Societății, de exemplu prin documente contractuale, prin completarea datelor în formularul de înregistrare la Concursul National de Interpretare Muzicală ” Pe Aripile Sunetului”.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, aveti dreptul să nu ne furnizaţi datele dvs. personale.

Înscrierea și participarea la Concursul National de Interpretare Muzicală ” Pe Aripile Sunetului” poate fi condiționată de furnizarea anumitor date personale, sens în care Asociatia îsi rezervă dreptul exclusiv de a admite sau refuza înscrierea la Concurs în privința persoanelor care nu doresc să acorde datele cu caracter personal solicitate în scopul arătat anterior.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.
În sensul celor sus-menţionate, Societatea va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, semnătura, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedintă, adresa virtuală (IP), e-mail, profesie, imagine, voce, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate/paşaportului.

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Organizator, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară în conformitate cu scopul arătat anterior şi nici nu este justificată de un interes legitim, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

În situatia retragerii consimţământului dat de către o persoană înscrisă în concurs, Organizatorul poate decide, în baza acestei retrageri, eliminarea din concurs.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Organizator, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal – CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate.

În relaţia cu Organizatorul, persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.
În vederea realizării scopului menţionat, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăsurare a Concursului. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Organizator pe o durată de 3 ani sau vor fi distruse.

Destinatarii datelor pot fi:autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, organizaţii de cercetare a pieţei exclusiv în scop statistic, institutii de învătământ sau culturale, membrii Societății etc. Prin semnarea prezentului acord, este recunoscut Societății dreptul de a utiliza fragmente audio-video din cadrul Concursului în scopul promovării Evenimentului si a Organizatorului, participantii renuntând la orice eventuală pretentie de natură materială ce li s-ar cuveni din aceasta.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Societatea nu poate garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile Societății sau cele deschise în scopul organizării Concursului. Orice transmisie de date prin internet se face pe riscul persoanelor vizate. Societatea utilizează proceduri şi măsuri corespunzătoare de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează prin consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresata Organizatorului, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: contact@pearipilesunetului.ro . Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.
De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

AM ÎNTELES PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT CARE CUPRINDE 3 (TREI) PAGINI SI SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE SUBSEMNATULUI SAU, DUPĂ CAZ, ALE MINORULUI PENTRU CARE SOLICIT ÎNSCRIEREA SI CU PRIVIRE LA CARE ÎMI EXERCIT ÎN MOD LEDAL SI NEÎNGRĂDIT AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ SAU TUTELARĂ, POTRIVIT LEGII,

NUME:…………………………………………………

PRENUME:…………………………………………..

SEMNĂTURA:……………………………………..

DATA:…………………………………………………